top of page
23.png

Club fondé en 2023.

Ville: New Taipei (Taïwan). Stade: 

Palmarès:​

 

Staff

Chaung Guo Chen (TAI) - entraîneur-chef

He Ming Xian (TAI) - entraîneur-adjoint

Piliers

Chen Hong Kai (TAI) - ? - ? - ? 

Xu Kai Xiang (TAI) - ? - ? - ? 

Chang Yan Wei (TAI) - ? - ? - ?

Lin Cheng En (TAI) - ? - ? - ?

Talonneurs

Wang Ren Hong (TAI) - ? - ? - ? 

Chou Chi Han (TAI) - ? - ? - ? 

Gao Chen Yi (TAI) - ? - ? - ?

2èmes lignes

Liu Chia Yu (TAI, 1 cap) - ? - ? - ?  

James Grieve (ENG) - ? - ? - ?

3èmes lignes

Chen Rong Pan (TAI) - ? - ? - ?

Lin Ni Fu (TAI) - ? - ? - ?

Cheng Chong Min (TAI) - ? - ? - ?

Hong Li En (TAI) - ? - ? - ?

Li Hong Yu (TAI) - ? - ? - ?

1/2 de mêlées

Lin Jin Yu (TAI) - ? - 175 cm - 75 kg 

Huan Mo Fan (TAI) - ? - ? - ? 

Yang Chi Yen (TAI) - ? - ? - ? 

Ding Yi Feng (TAI) - ? - ? - ? 

1/2 d'ouvertures

Sam Yih Lin (TAI, 4 caps) - 04/09/1997 - 183 cm - 101 kg 

He Ming Xian (TAI) - ? - ? - ?  

Lin Wei Hao (TAI) - ? - ? - ?  

Liu Yu Hong (TAI) - ? -? - ?

Centres

Hong Yu Qiao (TAI) - ? - ? - ?

Cheung Tai Ao (TAI) - ? - ? - ?

Tseng Yu Min (TAI, 2 caps) - ? - ? - ?

Chou Hsin Hsiang (TAI) - ? - ? - ?

Ailiers

Chen Jun (TAI) - ? - ? - ?

Wei Dao Qun (TAI) - ? - ? - ?

Li Cheng Yan (TAI) - ? - ? - ?

Liu Yu Xian (TAI) - ? - ? - ? 

Lin Xin Wei (TAI) - ? - ? - ?

Li Hou Ru (TAI) - ? - ? - ?

Lin Xian Teng (TAI) - ? - ? - ? 

Arrière

Ye Che Wei (TAI) - ? - ? - ? 

ARCHIVES
DERNIERES NEWS
لا توجد منشورات بهذه اللغة حتى الآن
انتظرونا...
bottom of page